Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie w semestrze zimowym 2019/2020


LICEUM:

SZKOŁA POLICEALNA:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

Astar Plany.
http://www.astar05.pl